פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כפל רב איברים


בחלק מהשאלות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי נידרש לכפול רב-איבר אחד ברב-איבר אחר (סוגריים כפול סוגריים). כאשר יש לנו בתרגיל כפל רב-איברים, עלינו לכפול כל אחד מהאיברים בכל האיברים האחרים.
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.