פסיכומטרי



הסברים ותרגול
יחסים


אחוזים




















בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 




 

שיטת המשוואה


את רוב בעיות האחוזים אשר נמצאות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור באמצעות משוואת האחוז. ישנן גם שיטות אחרות, כגון טבלת אחוזים (ערך משולש) או שיטת ה-10% אותן נפרט בהמשך.

על מנת לבנות את משוואת האחוז, עלינו להפוך את האחוז לשבר רגיל, ולהציבו במשוואה המתארת את התרגיל.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.