פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

סכום המרחקים


דרך נוספת שניתן להשתמש בה בחלק מבעיות הממוצעים המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי היא חישוב ממוצע בעזרת ציר המספרים, על ידי חישוב סכום המרחקים של שאר האיברים מהממוצע.

מכיוון שהממוצע מהווה מעין נקודת שיווי משקל של כל האיברים, אם נפרוס את האיברים על ציר המספרים - הממוצע יהיה "באמצע" של כל המספרים. בפועל, הדרך לחשב זאת היא שהממוצע הוא המספר שסכום המרחקים של האיברים הגדולים ממנו על ציר המספרים שווה לסכום המרחקים של האיברים הקטנים ממנו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.