פסיכומטרי



הסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים




























בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 




 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה, בהתאם לרמת הקושי.

בעיות ממוצעים מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. היכולת לחשב ממוצע נדרשת לעיתים גם בשאלות הסקה מתרשים והסקה מטבלה, ולא רק בבעיות מילוליות. חלק משאלות הריכוזים נפתרות גם הן על ידי שימוש בממוצעים.

את שאלות הממוצעים בבחינה ניתן לחלק ל-3 סוגים עיקריים:
1. שאלות ממוצע רגיל
2. שאלות ממוצע משוקלל
3. שאלות שינוי בממוצע

ניתן לפתור את כל הסוגים בעזרת שימוש בנוסחת הממוצע, אולם כרגיל, יש שיטות שונות לסוגים השונים של השאלות.

תחילה ננסה להבין מהו ממוצע. נניח ויש לנו קבוצת ילדים, ולכל אחד יש כמות תפוחים שונה. אם היינו אוספים את כל התפוחים, ומחלקים אותם באופן שווה בין כל הילדים - כל אחד מהם היה מקבל את אותו מספר תפוחים. מספר זה הוא הממוצע.




 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.