פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

פתיחת סוגריים


פתיחת סוגריים היא טכניקה חשובה נוספת שעלינו ללמוד בטרם נפנה לפתור שאלות פסיכומטריות "אמיתיות". בחלק מהשאלות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי יש צורך להשתמש בטכניקה זו כאשר אנו צריכים לפתור משוואה כלשהי או לפשט ביטוי אלגברי כלשהו.

כאשר אנו פותחים סוגריים, חשוב לשים לב לסימן המינוס. לעיתים, תלמידים מנסים לקצר את דרך הפתרון (בכדי לחסוך זמן), ואז מפספסים איזה מינוס בדרך, ופותחים את הסוגריים עם סימנים הפוכים לאיברים הנמצאים בתוכם.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.