פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

זמן עבודה


את בעיות הספק מסוג צוות /פועלים / פעז המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור גם על ידי "זמן עבודה". תחילה עלינו להבין את המושג "זמן עבודה": זמן עבודה - הזמן שלוקח לפועל אחד לסיים את העבודה.

זמן עבודה = זמן * מספר פועלים

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.