פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים
תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

זוויות היקפיות


לאחר שלמדנו את הכלל הראשון במעגלים - זווית היקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת, נלמד כעת את הכלל השני המשתמע מהכלל הראשון.

לכל קשת שנסמן על היקף מעגל יש רק זווית מרכזית אחת, אך יש אינסוף זווית היקפיות הנשענות עליה (מכל נקודה על היקף המעגל). מכיוון שאנו יודעים שהזווית ההיקפית שווה למחצית הזווית המרכזית הנשענת על אותה קשת, הרי שכל הזוויות ההיקפיות הנשענות על אותה קשת הן בהכרח שוות זו לזו (ושוות כאמור למחצית הזווית המרכזית).

כלל זה הוא אחד החשובים ביותר במעגלית, והוא בא לידי ביטוי בהרבה מאוד שאלות מעגלים במבחן הפסיכומטרי.

לכלל זה ישנה תוספת - אם כל הזוויות ההיקפיות הנשענות על אותה קשת הן שוות, הרי שגם אם הן לא נשענות על אותה קשת ממש, אך הן נשענות על קשתות השוות בגודלן, הרי שגם אז הן תהיינה שוות, מכיוון שהזוויות המרכזיות של שתי הקשתות תהיינה שוות גם כן.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.