פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות הגדרה


אחת הבעיות העיקריות המקשות על ההבנה של בעיות הספק היא ההבחנה בין הספק לעבודה.

ההבדל בין עבודה להספק
כאשר מדברים על הספק, תמיד בצמוד לכמות (העבודה) יהיה הזמן שלקח לעשותה.
כאשר מצוינת כמות ללא זמן - זו עבודה.

הספק - מה שאני מספיק לעשות בזמן מסוים.

את כל בעיות ההספק המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור באמצעות נוסחת ההספק: עבודה = זמן * הספק.
בדרך כלל נח להציב את נתוני השאלה בטבלה של עבודה - זמן - הספק, ובכדי להשלים את הנתונים החסרים, ניתן להיעזר בסרטוט הפירמידה, בדיוק כמו בבעיות תנועה.

על-מנת למצוא את הנתון החסר, נסתיר אותו, ונכפול או נחלק את שני הנתונים שנשארו בהתאם למיקומם:

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.