פסיכומטריהסברים ותרגול
זמנים מומלצים
 
 

זמנים מומלצים לפרק הכמותי


פרק חשיבה כמותית הוא פרק מעט יוצא-דופן מבחינת חלוקת הזמנים. בעוד שבפרק חשיבה מילולית ובפרק האנגלית השאלות בבחינה מופיעות בסדר קבוע, בפרק חשיבה כמותית סדר השאלות אינו קבוע ומשתנה בין פרק לפרק ובין בחינה לבחינה.

מכיוון שהשאלות בפרק חשיבה כמותית מופיעות בסדר קושי עולה, לא ניתן לקבוע זמן מומלץ עבור פתרון שאלה מסוג מסוים. למשל, אם שאלת מעגלים תופיע בתחילת הפרק, הרי שהיא קלה יחסית ובהתאם לכך זמן הפתרון שלה אמור להיות קצר, אולם אם היא תופיע לקראת סוף הפרק, סביר להניח שרמת הקושי שלה תהיה גבוהה יותר וזמן הפתרון שלה ארוך יותר.


נושא מספר שאלות בפרק אחוז מהפרק זמן מומלץ לשאלה
אלגברה 6 30% 30 שניות עד דקה וחצי
בעיות 5 25% 40 שניות עד שתי דקות
גיאומטריה 5 25% 30 שניות עד דקה וחצי
הסקה מתרשים 4 20% 4-5 דקות לתרשים
סה"כ 20 100% 20 דקות


בכל פרק יש חלוקה ל-2-3 מקטעים:
  • הסקה מתרשים: 4 שאלות
  • שאלות ובעיות (1-2 מקטעים): 16 שאלות

בכל אחד מהמקטעים השאלות מופיעות בסדר קושי עולה, וגם המקטעים עצמם מופיעים בסדר קושי עולה.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.