פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב
מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

סדר פעולות חשבון


בשאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) המופיעות בתחום האלגברה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי מוגדרת פעולה חשבונית חדשה כלשהי.
לגבי שאר פעולות החשבון (כפל, חילוק, חיבור, חיסור, חזקה וכו') אנו יודעים את סדר הקדימויות (סדר פעולות חשבון) - למשל, חזקה מחשבים לפני כפל, וכפל לפני חיסור.

מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי מוגדרת לנו פעולה חדשה כלשהי, כיצד ניתן לדעת מה הקדימות שלה בסדר פעולות החשבון שעלינו לחשב על מנת לפתור את התרגיל?

התשובה לכך היא פשוטה - הפעולה החדשה תמיד תהיה קודמת לכל פעולה חשבונית אחרת המופיעה בתרגיל (למעט סוגריים כמובן).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.