פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מעריכים זהים


כלל נוסף בחזקות אשר בא לידי ביטוי בשאלות החזקות המופיעות במבחן הפסיכומטרי, הוא הכלל של כפל או חילוק בין שני איברים שהמעריך שלהם זהה.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.