פסיכומטרי ספרי פסיכומטרי פורום פסיכומטרי לימוד מילים מבחני פסיכומטרי שיעורים בוידאו

ספרי פסיכומטרי / אמי"ר / מימ"ד - לחץ כאן         טלפון: 077-30-10-950
חפש בפסיכו תרגם
הסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

גובה, תיכון, חוצה זווית


ישנם 3 סוגי קווים היוצאים מקודקודי המשולש - גובה (אנך), תיכון וחוצה זווית. בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי בדרך-כלל משתמשים במינוחים "חוצה זווית" ו"גובה" או "אנך", אך כמעט ולא משתמשים במונח "תיכון". במקום לרשום "תיכון", ברוב המקרים יהיה רשום " ...חוצה את הצלע BC".

כאשר מעבירים במשולש 3 קווים מאותו סוג, הם תמיד יפגשו בנקודה אחת - נקודת מפגש התיכונים, נקודת מפגש חוצי הזווית או נקודת מפגש הגבהים, בהתאם לסוג הקווים שהעברנו.

שלושת חוצי הזוויות במשולש, וגם שלושת התיכונים במשולש, תמיד יעברו בתוך המשולש, ואילו הגבהים במשולש לעיתים יכולים לעבור גם מחוץ למשולש (במשולשים עם זווית הגדולה מ-90).

ישנו כלל לגבי נקודת מפגש התיכונים במשולש (מחלקת את התיכונים ביחס של 2:1 לטובת הקודקוד). כלל זה רלוונטי לבגרות במתמטיקה, אך לא נעשה בו שימוש בשאלות גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, ולכן אין צורך ללמוד אותו ולא לתרגל אותו.


 

 תנאי שימוש   Character design – UnAtomic studios.   Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.