פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

גובה, תיכון, חוצה זווית


ישנם 3 סוגי קווים היוצאים מקודקודי המשולש - גובה (אנך), תיכון וחוצה זווית. בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי בדרך-כלל משתמשים במינוחים "חוצה זווית" ו"גובה" או "אנך", אך כמעט ולא משתמשים במונח "תיכון". במקום לרשום "תיכון", ברוב המקרים יהיה רשום " ...חוצה את הצלע BC".

כאשר מעבירים במשולש 3 קווים מאותו סוג, הם תמיד יפגשו בנקודה אחת - נקודת מפגש התיכונים, נקודת מפגש חוצי הזווית או נקודת מפגש הגבהים, בהתאם לסוג הקווים שהעברנו.

שלושת חוצי הזוויות במשולש, וגם שלושת התיכונים במשולש, תמיד יעברו בתוך המשולש, ואילו הגבהים במשולש לעיתים יכולים לעבור גם מחוץ למשולש (במשולשים עם זווית הגדולה מ-90).

ישנו כלל לגבי נקודת מפגש התיכונים במשולש (מחלקת את התיכונים ביחס של 2:1 לטובת הקודקוד). כלל זה רלוונטי לבגרות במתמטיקה, אך לא נעשה בו שימוש בשאלות גיאומטריה במבחן הפסיכומטרי, ולכן אין צורך ללמוד אותו ולא לתרגל אותו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.