פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

בידוד נעלם


השאלות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי מופיעות לפי סדר קושי עולה. זאת אומרת, שהשאלות הראשונות בפרק קלות, וכלל שמתקדמים, רמת השאלות עולה.

חלק מהשאלות הכוללות משוואות ומדורגות כשאלות קלות (ולכן מופיעות בתחילת פרק חשיבה כמותית) הן שאלות הכוללות משוואה אחת עם נעלם אחד, שאת ערכו יש למצוא. בכדי לעשות זאת, תחילה עלינו לבודד את הנעלם.

הכוונה במילה "לבודד" את הנעלם היא לגרום לכך שהנעלם יהיה לבדו באגף אחד של המשוואה ואילו באגף השני של המשוואה יהיה רק מספרים (ללא נעלמים).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.