פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות
משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

ישרים מקבילים


חלק מהשאלות בגיאומטריה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן שאלות העוסקות בישרים מקבילים ובזוויות שביניהם.
בניגוד לבגרות, שהם היינו צריכים להכיר את סוגי הזוויות הנוצרות בין ישרים מקבילים וחותך (זוויות מתאימות, זוויות מתחלפות וכו'), במבחן הפסיכומטרי אין צורך להכיר את הסוגים השונים של הזוויות, אלא פשוט לדעת אם הזוויות שוות או משלימות אחת את השניה ל-180.


ישרים מקבילים הם ישרים שאינם חותכים זה את זה לעולם. כלומר, המרחק ביניהם זהה לכל אורכם.
מרחק בין שני ישרים הוא קו המאונך לשניהם.

לכל ישר ניתן להעביר אינסוף ישרים המקבילים לו.

כאשר קו ישר חותך שני ישרים מקבילים הוא יוצר 8 זוויות, 4 זוויות חדות + 4 זוויות קהות.
כל הזוויות החדות שוות בגודלן וכל הזוויות הקהות שוות בגודלן.
סכומן של כל צמד זוויות (חדה + קהה) שווה ל- 180 .


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.