פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

טענת קיום / יישית


בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי מובאות לפנינו לעיתים גם טענות קיום (טענות ישיות). טענות אלה בדרך כלל ישולבו בשאלת היגיון אשר יש בה טענות נוספות מהסוג השני - טענות תנאי (טענות כלליות), ורק לעיתים רחוקות תופיע במקטע ההיגיון בפרק החשיבה המילולית בפסיכומטרי שאלת היגיון צורני הכוללת רק טענות קיום (טענות ישיות).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.