פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

טענת קיום / יישית


בשאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי מובאות לפנינו לעיתים גם טענות קיום (טענות ישיות). טענות אלה בדרך כלל ישולבו בשאלת היגיון אשר יש בה טענות נוספות מהסוג השני - טענות תנאי (טענות כלליות), ורק לעיתים רחוקות תופיע במקטע ההיגיון בפרק החשיבה המילולית בפסיכומטרי שאלת היגיון צורני הכוללת רק טענות קיום (טענות ישיות).

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.