פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

שאלות טענה חסרה


חלק משאלות היגיון צורני (היגיון צרוף / היגיון פורמלי / לוגיקה) בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי הן שאלות מסוג טענה חסרה (או הנחה חסרה).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.