פסיכומטרי



הסברים ותרגול
ללמוד אנגלית נכון


לקרוא אנגלית נכון


השלמת משפטים


ניסוח מחדש








הבנת הנקרא
 




 

מסיחים אופייניים



 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.