פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

טרפז ישר זווית


טרפז ישר-זווית הינו טרפז פשוט, אשר שניים מזוויותיו שוות ל-90 מעלות.
טרפז ישר-זווית אינו נפוץ מאוד במבחן הפסיכומטרי, ומופיע לעיתים רחוקות יחסית בשאלות הגיאומטריה בפרק חשיבה כמותית. אולם, מכיוון שכאשר אנו מורידים אנך מהבסיס העליון בטרפז רגיל נוצר לנו טרפז ישר-זווית, חשוב להכירו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.