פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות
משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

הגדרות


פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי מכיל 4 תחומים - אלגברה, בעיות מילוליות, הסקה מתרשים או מטבלה וגיאומטריה. הגיאומטריה מהווה כשליש מתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי (בדרך-כלל 7-8 שאלות).
הצורות בגיאומטריה המופיעות במבחן הפסיכומטרי הן אותן צורות שלומדים בבית הספר - משולשים, מרובעים למיניהם ומעגלים, ובנוסף יש גם שאלות בגופים תלת-מימדיים וכן שאלות גיאומטריה על מערכת צירים.

קווים ישרים וזוויות הם הבסיס לכל הגיאומטריה, וזה הנושא איתו נתחיל.

ישר הוא קו המחבר בין שתי נקודות.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.