פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות
משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

הגדרות


פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי מכיל 4 תחומים - אלגברה, בעיות מילוליות, הסקה מתרשים או מטבלה וגיאומטריה. הגיאומטריה מהווה כשליש מתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי (בדרך-כלל 7-8 שאלות).
הצורות בגיאומטריה המופיעות במבחן הפסיכומטרי הן אותן צורות שלומדים בבית הספר - משולשים, מרובעים למיניהם ומעגלים, ובנוסף יש גם שאלות בגופים תלת-מימדיים וכן שאלות גיאומטריה על מערכת צירים.

קווים ישרים וזוויות הם הבסיס לכל הגיאומטריה, וזה הנושא איתו נתחיל.

ישר הוא קו המחבר בין שתי נקודות.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.