פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

ממוצע משוקלל


אחד הסוגים הנפוצים של בעיות ממוצעים בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא בעיות ממוצע משוקלל. ממוצע משוקלל הוא ממוצע בין קבוצות של איברים שאינן בהכרח באותו גודל.
לדוגמה: ממוצע משוקלל של תעודת הבגרות, בו נותנים "יותר משקל" למקצועות עם יותר יחידות לימוד. הדרך הקלה ביותר להבין ממוצע משוקלל, היא בעזרת ההגדרה השניה של הממוצע (בעזרת ההפרשים).
ישנה שיטה לפתור את בעיות ממוצע משוקלל הנקראת שיטת הנדנדה / הסקאלה / הציר, אך תחילה נלמד לפתור בעיות אלו בעזרת נוסחת הממוצע.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.