פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

מלבן


צורה נוספת הנפוצה מאוד בשאלות הגיאומטריה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי היא המלבן. המלבן הינו מקבילית שכל זוויותיה שוות זו לזו (כולן שוות ל- 90 מעלות).

המלבן הוא בעצם מקבילית ש"יישרו" אותה, עד שהזוויות שלה כולן שוות 90 מעלות.
כל תכונות המקבילית מתקיימות גם במלבן, ובנוסף, יש לו כמה תכונות נוספות. המלבן הינו צורה סימטרית, ולכן האלכסונים שלו שווים זה לזה וחוצים זה את זה. חשוב לשים לב כי אלכסוני המלבן אינם מאונכים זה לזה ואינם חוצים את זוויות המלבן.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.