פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני


חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

סידורים - מבוא


מיקום: פרק חשיבה מילולית, אחרי שאלות השלמת משפטים, בתוך מקטע שאלות היגיון.
מספר שאלות: 1-3 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: 1-2 דקות לשאלה, בהתאם לרמת הקושי.

שאלות סידורים (יואל גבע), הידועות גם בשם חידות שיבוץ (קידום) או כחידות ומשחקי היגיון (לחמן) הן תת-סוג של שאלות היגיון הנמצאות בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי.


שאלות סידורים - שיבוץ מלא הן השאלות הנפוצות יותר מתוך שאלות ההיגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי, ונפתור אותן לפי השלבים שלמדנו במבוא.
בשאלות סידורים - שיבוץ מלא, הנתונים בשאלה מספיקים לנו על מנת לקבוע בוודאות את השיבוץ של כל האיברים הדרושים. זמן הפתרון הוא בעצם זמן השיבוץ, ולאחר שסיימנו לשבץ, השאלה נפתרת בשניות ספורות בלבד.

שאלות שיבוץ חלקי פחות נפוצות במקטע שאלות ההיגיון בפרק חשיבה מילולית במבחן הפסיכומטרי. בשאלות אלה הנתונים בשאלה אינם מספיקים לקבוע את הסידור הסופי של כל האיברים בשאלה.
שאלות שיבוץ חלקי יכולות להופיע כשאלה בודדת, או כמספר שאלות (לרוב 2 שאלות) המתייחסות לאותם נתונים. במצב כזה, עלינו לשבץ את הנתונים עד כמה שניתן, ולאחר מכן לעבור לשאלות. 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.