פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

הוצאת גורם משותף


הוצאת גורם משותף היא אחת הטכניקות החשובות ביותר לצורך פתרון שאלות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי. הוצאת גורם משותף עוזרת לנו לפתור משוואות, לפשט ביטויים, כולל ביטויים עם חזקות ו/או שורשים, ואף משוואות וביטויים שהגענו אליהם בשאלות גיאומטריה ובעיות מילוליות שונות.

בשאלות רבות במבחן הפסיכומטרי, ללא הוצאת גורם משותף לא נוכל להמשיך ולפשט את הביטוי הנתון, ולא נוכל לפתור את השאלה, לכן, חשוב לא רק לשלוט בטכניקה של הוצאת גורם משותף, אלא גם ללמוד לשים לב מתי ניתן לעשות זאת (העובדה שאנחנו יודעים כיצד להוציא גורם משותף עדיין לא עוזרת לנו לשים לב אם אפשר לעשות זאת או לא).

הוצאת גורם משותף עוזרת לנו בעיקר כאשר מדובר בצמצום שברים, בהם במונה ו/או במכנה ישנם ביטויים הכוללים את סימן החיבור ו/או החיסור. כידוע, אסור לצמצם שברים כאשר יש חיבור ו/או חיסור, ובכדי שנוכל לעשות זאת, פעמים רבות עלינו להוציא גורם משותף ולהפוך את פעולת החיבור/חיסור לפעולת כפל.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.