פסיכומטרי ספרי פסיכומטרי פורום פסיכומטרי לימוד מילים מבחני פסיכומטרי שיעורים בוידאו

ספרי פסיכומטרי / אמי"ר / מימ"ד - לחץ כאן         טלפון: 077-30-10-950
חפש בפסיכו תרגם
הסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כפל שברים


כפל שברים היא פעולה בסיסית מאוד שנעשה בה שימוש רב בשאלות האלגברה במבחן הפסיכומטרי.
כדי לכפול בין שברים, עלינו לכפול מונה במונה ומכנה במכנה. מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי אסור השימוש במחשבון, אם ניתן, רצוי לצמצם לפני פעולת הכפל, כדי לחסוך מעצמנו חישובים מיותרים.

במידה ואחד השברים רשום כמספר מעורב, עלינו להפוך אותו לשבר מדומה, ורק לאחר מכן לפתור את התרגיל (מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה).

כאשר עלינו לכפול שבר במספר שלם, ניתן להפוך את השלם לשבר על-ידי רישום המספר במונה ורישום של 1 במכנה. לאחר מכן ניתן לפתור כרגיל (מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה).


 

 תנאי שימוש   Character design – UnAtomic studios.   Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.