פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות שלבים


על מנת למצוא את מספר הצירופים האפשרי יש לכפול את מספר האפשרויות בכל שלב. בכדי לעשות זאת - נחלק את הפעולה ל-3 שלבים:

1. נבדוק כמה שלבים יש - כמה פעמים אנחנו צריכים לבחור?
2. נבדוק כמה אפשרויות קיימות בכל אחד מהשלבים.
3. נכפול בין האפשרויות.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.