פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות שלבים


על מנת למצוא את מספר הצירופים האפשרי יש לכפול את מספר האפשרויות בכל שלב. בכדי לעשות זאת - נחלק את הפעולה ל-3 שלבים:

1. נבדוק כמה שלבים יש - כמה פעמים אנחנו צריכים לבחור?
2. נבדוק כמה אפשרויות קיימות בכל אחד מהשלבים.
3. נכפול בין האפשרויות.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.