פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

המרת שורש / לחזקה


אחת הטכניקות שחשוב לשלוט בהן במבחן הפסיכומטרי היא המרת שורש ולחזקה, ולהיפך.

כל שורש ניתן לביטוי גם כחזקה שהיא שבר. זאת אומרת, שכאשר נתון מספר מסוים עם שורש כלשהו, ניתן להמירו לבסיס (המספר הנתון) עם חזקה שהיא שבר, כך שהמכנה של השבר הוא המציין של השורש והמונה של השבר הוא החזקה הפנימית.

בטכניקה של המרת שורש לחזקה נשתמש בשאלות אלגברה בנושא ציר המספרים, כאשר בתשובות יהיו ביטויים עם שורשים. במצב זה נרצה להפוך את כל הביטויים לחזקות על-מנת להשוות ביניהם בקלות, בהתאם לשיטה של ציר המספרים (אותה נלמד בהמשך, בשאלות ציר המספרים).

בטכניקה של המרת חזקה לשורש, או המרת שורש לחזקה, נשתמש לעיתים בשאלות חזקות ושורשים בפסיכומטרי, כאשר נצטרך לחשב ערכו של ביטוי כלשהו, במשוואות, או בשאלות אחרות.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.