פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים
בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שיטת המשולש


את רוב שאלות האחוזים המופיעות פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור גם בעזרת ערך משולש (טבלת אחוזים / טבלת יחסים / כפל באלכסון / שיטת החץ), בנוסף למשוואת האחוז, אך לא תמיד זו תהיה הדרך הנוחה. כאשר השאלה מורכבת מידי, מומלץ להשתמש במשוואת האחוז. במקומות בהם צריך חישוב מהיר ופשוט, שיטת הערך המשולש (טבלת אחוזים / טבלת יחסים / כפל באלכסון / שיטת החץ) יכולה להוות תחליף מהיר ונח למשוואה.

ערך משולש (טבלת אחוזים / טבלת יחסים / כפל באלכסון / שיטת החץ) היא שיטה אשר ניתן להיעזר בה לחישוב מהיר במצבים של זוגות מספרים עם יחסים דומים. מכיוון שבשאלות אחוזים מתייחסים לאותו שלם (ה-100%), הרי שהיחס בין האחוזים לכמויות זהה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.