פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שאלות או / וגם


בחלק גדול מבעיות ההסתברות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, נתבקש לחשב את ההסתברות של מספר מאורעות הקשורים זה לזה.

כאשר מדברים על קשר בין מספר מאורעות, ישנם שני מצבים:
1. קשר של "וגם" (כל המאורעות חייבים לקרות) - כפל
2. קשר של "או" (רק אחד מהמאורעות חייב לקרות) - חיבור

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.