פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שינוי ממוצע


שאלות שינוי בממוצע / ממוצע חדש מופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי לעיתים רחוקות בלבד. ניתן לפתור אותן בעזרת הנוסחה הרגילה לחישוב ממוצע, וכמובן שישנה נוסחה מיוחדת לפתרון בעיות אלה - נוסחת השינוי בממוצע, או נוסחת הממוצע החדש.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.