פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים
משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כפל איברים


טכניקה בסיסית נוספת שעלינו להכיר ולדעת לצורך פתרון משוואות וביטויים במבחן הפסיכומטרי היא כפל איברים. כאשר אנו כופלים מספר איברים, נכפול תחילה את המקדמים של כל האיברים, ולאחר מכן את הגדלים הראשיים של כל האיברים.
הסיבה לכך היא שכאשר מדובר בפעולת כפל, אין חשיבות לסדר האיברים, ונח יותר לכפול את כל המספרים תחילה, ולאחר מכן להוסיף את הגדלים הראשיים (הנעלמים או הפרמטרים).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.