פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב
מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

שימוש בסוגריים


בשנים האחרונות החלו להופיע בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) "יצירתיות" יותר, אשר דורשות מעט הבנה מעמיקה יותר ולא פיתרון "כמו תוכי".

בחלק מהשאלות שהופיעו במבחן הפסיכומטרי בשנים האחרונות החלו לבצע פעולות חדשות על ביטויים ולא רק על מספרים, לעיתים הפעולה החדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת) לא היתה מוגדרת, והיה צורך לבצע מספר פעולות על המשוואה הנתונה בכדי למצוא את הגדרתה, ועוד שאלות יצירתיות שונות.

כמובן שכל השאלות שהופיעו במבחן הפסיכומטרי מתבססות על ההבנה של שאלות הגדרת פעולה חדשה (פעולה מומצאת / פעולה מוגדרת), ותלמיד שמבין את הנושא יוכל להתמודד עימן במבחן, אך לא יזיק לעבור קצת על הסוגים השונים על-מנת שאם אכן תיתקלו בשאלה כזו במבחן הפסיכומטרי, לא תצטרכו לשבור את הראש, והיא תהיה "מוכרת, לכם מההסברים ומהתרגול.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.