פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

שטח משולש שווה צלעות


במבחן הפסיכומטרי, מאוד שכיח שנתבקש לחשב שטח משולש שווה צלעות. כפי שנראה בהמשך, ניתן לעשות זאת בעזרת הנוסחה הרגילה לחישוב שטח משולש (צלע כפול גובה חלקי 2), אך מכיוון שמשולש שווה צלעות מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה בפרק החשיבה הכמותית, פותחה נוסחה מיוחדת לחישוב השטח שלו, המקצרת באופן משמעותי את זמן החישוב.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin handelsname clomipramin 300 mg

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.