פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים
מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

שטח משולש שווה צלעות


במבחן הפסיכומטרי, מאוד שכיח שנתבקש לחשב שטח משולש שווה צלעות. כפי שנראה בהמשך, ניתן לעשות זאת בעזרת הנוסחה הרגילה לחישוב שטח משולש (צלע כפול גובה חלקי 2), אך מכיוון שמשולש שווה צלעות מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה בפרק החשיבה הכמותית, פותחה נוסחה מיוחדת לחישוב השטח שלו, המקצרת באופן משמעותי את זמן החישוב.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.