פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הספק משותף


אחד הסוגים הנפוצים ביותר בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הן בעיות הספק משותף. בעיות הספק משותף, נתון לנו הספקם של מספר פועלים / מכונות / צינורות וכדומה ועלינו לחבר ולמצוא את ההספק המשותף של כולם יחד על מנת לפתור את השאלה.

על מנת למצוא את ההספק המשותף של מספר פועלים, עלינו לחבר את ההספק של כל אחד מהם בנפרד. לעיתים, אחד הפועלים עובד "הפוך" לאחרים, למשל, צינור שמרוקן את הבריכה בעוד הצינור השני ממלא אותה. במקרים אלו עלינו לחסר את ההספק של הפועל שעובד הפוך למטרה.

בחלק מהשאלות, יהיה נתון ההספק המשותף של שני פועלים, וכן הספקו של אחד מהם, ויהיה עלינו למצוא את ההספק של הפועל השני. על-מנת לחשב את הספק הפועל השני עלינו לחסר את הספק הפועל הראשון מההספק המשותף של שני הפועלים.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.