פסיכומטרי



הסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


























מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 




 

מקבילית


אחת הצורות הנפוצות ביותר בשאלות הגיאומטריה המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי היא המקבילית. משפחת המקביליות מכילה בתוכה מספר מקביליות מיוחדות - ריבוע, מלבן ומעוין.

מקבילית הינה מרובע שבו כל שתי צלעות נגדיות מקבילות ושוות. במבחן הפסיכומטרי, חלק גדול מהשאלות בגיאומטריה המופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית מכיל מקביליות, מכיוון שגם כאשר מדובר בצורות מלבן, ריבוע או מעוין, צורות אלה הן בעצם מקביליות משוכללות, ולכן מקיימות את כל חוקי המקבילית, בנוסף לכמה חוקים משלהן.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.