psycho.co.il
פסיכומטרי

חפש בפסיכו תרגם

הסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים
איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 

 

חילוק שברים


בחלק משאלות האלגברה המופיעות בתוך פרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי יש צורך לבצע חילוק של שבר בשבר אחר. לעיתים פעולה זו תתבצע כחלק מפתרון של שאלה אחרת, ולעיתים כשאלה פסיכומטרית בפני עצמה.

בכדי לבצע חילוק עם שברים, עלינו לשלוט בפעולת הכפל בין שברים.

כפל בהופכי
כאשר צריך לחלק שבר בשבר אחר, נרשום את השבר הראשון כפי שהוא, ונכפול אותו בהופכי של השבר השני. כדי למצוא את המספר ההופכי, פשוט מחליפים בין המונה והמכנה של השבר. למשל, ההופכי של 2/3 הוא 3/2.

מספר הופכי - 1 חלקי המספר המקורי.

חשוב לשים לב להפוך את השבר השני ולא את הראשון!
זכרו, הפעולה נקראת "כפל בהופכי" ולא "הופכי בכפל", ולכן עלינו קודם לרשום את פעולת הכפל ורק אחר-כך להפוך, לכן הופכים את השבר השני ולא הראשון.

לאחר שהפכנו את פעולת החילוק לפעולת הכפל, נפתור כפי שלמדנו - מונה כפול מונה ומכנה כפול מכנה. מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי אסור השימוש במחשבון, גם כאן רצוי לצמצם לפני פעולת הכפל (בהנחה שניתן לעשות זאת), כדי לחסוך מעצמנו חישובים מיותרים.

במידה ואחד השברים רשום כמספר מעורב, עלינו להפוך אותו לשבר מדומה, ורק לאחר מכן לבצע כפל בהופכי.

כאשר עלינו לחלק שבר במספר שלם, ההופכי של המספר השלם הוא פשוט 1 חלקי המספר השלם. במקרה זה ניתן לקצר את הפעולה, ופשוט לכפול את המספר השלם במכנה של השבר (להוסיף את המספר השלם למכנה של השבר).

ישנה שיטה נוספת של חילוק שברים, שנקראת שיטת הקשתות, או שיטת האוזן / האוזניים.
שיטה זו פחות מומלצת (היא יוצר בלבול אצל תלמידים רבים אשר לא יודעים מה לשים במונה ומה במכנה), אך מי ששולט בה היטב יכול להשתמש בה.
ed caused by diabetes sildenafil diabetes
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
cialis coupon codes click cialis coupons from manufacturer
cialis coupon codes click cialis coupons from manufacturer
prescription drug cards mha.dk prescription discount coupons
free cialis coupons go free discount prescription cards
diflucan zdravilo diflucan tablete diflucan delovanje

ed caused by diabetes sildenafil diabetes
new prescription coupons blog.nvcoin.com lilly cialis coupon
free cialis coupon coupons for prescription drugs cialis discounts coupons
free cialis coupon link cialis discounts coupons
cialis prescription coupon click cialis discount coupon
free prescription cards blog.suntekusa.com coupon for prescription
prescription drug cards discount coupons for cialis prescription discount coupons
prescription discount coupon prostudiousa.com prescription drug cards
prescription discount coupon prostudiousa.com prescription drug cards
ibuprofen 400 partickcurlingclub.co.uk ibuprofen
diflucan zdravilo onlineseoanalyzer.com diflucan delovanje
ocean blog.toolroom.at ocean siec

 

 תנאי שימוש   Character design – UnAtomic studios.   Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.