פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

חישוב כמות


בדרך כלל, בבעיות הסתברות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי נתונה לנו הכמות ועלינו לחשב את ההסתברות. לעיתים רחוקות, מופיעות בעיות הסתברות בהן עלינו לחשב כמות של איברים מתוך ההסתברות הנתונה.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.