פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

רישום היחס


בטרם נעבור ללמוד על הסוגים השונים של בעיות היחס המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, נלמד תחילה כיצד רושמים יחס מספרי. ישנם מספר ניסוחים שונים המתארים יחס בין גדלים. נכיר כל אחד מהם, ונלמד כיצד לרשום את היחס על פיו.

בכל אחד מהניסוחים נלמד כיצד להתאים את יחידות היחס לאיברים הנתונים. ככלל, האיבר שמופיע ראשון מתאים ליחידת היחס הראשונה, אך צריך להבין כי בעברית אנו רושמים מימין לשמאל, בעוד במתמטיקה אנו רושמים משמאל לימין. לכן, האיבר הראשון בעברית (האיבר הימני) מתאים ליחידת היחס הראשונה (המספר השמאלי ביחס).

כמו כן, צריך להבין שיחס הוא בעצם צורה להבעת שבר. הנקודתיים בין שתי יחידות היחס בעצם זהות לסימן החילוק, כך שהיחס 1:2 זהה בעצם למספר חצי. לכן, ניתן לבצע על היחס פעולות של הרחבה וצמצום, בדיוק כמו בשברים רגילים.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.