פסיכומטריהסברים ותרגול
אנלוגיות


השלמת משפטים


הגיון צורני
חידות ומשחקי הגיון


הגיון יומיומי


הבנת הנקרא
 
 

מבוא


מיקום: פרק חשיבה מילולית, בתוך מקטע שאלות היגיון.
מספר שאלות: 0-4 שאלות בפרק (ברוב המבחנים יש שאלה אחת בפרק).
זמן מומלץ: כדקה לכל שאלה.

הנושא נקרא היגיון צורני (יואל גבע - מהמילה "צורה"), היגיון צרוף (קידום), היגיון פורמאלי (לחמן - מהמילה FORM) או לוגיקה (אנקורי). באקדמיה נושא זה נקרא לוגיקה.

הדרך העדיפה היא לפתור שאלות אלו בעזרת היגיון, תוך הסתייעות בשיטות. במילים אחרות - אל תצפו שהשיטות תפתורנה לכם את השאלות, אולם הן יכולות לעזור לכם בדרך.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.