פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים
שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

כללי שורשים


בטרם נוכל לגשת ולפתור שאלות שורשים במבחן הפסיכומטרי, עלינו להכיר את כללי השורשים. מכיוון שפעולת השורש הפוכה לפעולת החזקה, כללי השורשים מאוד דומים לכללי החזקות, ומי ששולט היטב בכללי החזקות ימצא שקל לו לזכור ולהבין את כללי השורשים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.