פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים
בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

שיטת העץ


בחלק מבעיות האחוזים בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי יש צורך לחשב אחוז מאחוז. בשאלות אלו נח מאוד להשתמש בסרטוט של עץ הפוך, בו מציבים את נתוני השאלה. בשיטת העץ נרשום את השלם, וממנו נוציא "ענפים" עם ערכי האחוזים המתאימים לתתי-הקבוצות הרלוונטיות. כל ענף כזה יכול גם הוא להתפצל לענפים נוספים (בדרך כלל לשני ענפים). חשוב לשים לב כי בכל פעם שענף כלשהו מתפצל, נקודת ההתפצלות הופכת לשלם החדש (ל-100%).
את בעיות האחוזים מסוג עץ ניתן לפתור גם בעזרת הצבת 100, ללא סרטוט העץ. דרך זו מהירה יותר, אך סרטוט עץ הוא מובן יותר עבור רוב התלמידים.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.