פסיכומטריהסברים ותרגול
ישרים וזוויות


משולשים


מרובעים


מעגלים


תלת מימד


גיאומטריה אנליטית


שיטות וקיצורי דרך


תרגול גיאומטריה כללי
 
 

ריבוע


הריבוע הינו אחת הצורות הנפוצות ביותר במבחן הפסיכומטרי, וזאת מכיוון שהוא "מרובע משוכלל" - כל הצלעות שלו שוות זו לזו, וכל הזוויות שלו שוות זו לזו.

ריבוע הוא בעצם "שדרוג" של כמה צורות אחרות:
מלבן שכל צלעותיו שוות זו לזו - ריבוע
מעוין שכל זוויותיו שוות זו לזו - ריבוע
מקבילית שכל צלעותיה שוות זו לזו וכל זוויותיה שוות - ריבוע
לכן, ריבוע מקיים את כל התכונות של המקבילית, של המעוין ושל המלבן.

כאשר מעבירים אלכסון בריבוע, מקבלים שני משולשי כסף/בורקס. זו אחת הסיבות שהריבוע מופיע לא מעט בשאלות הגיאומטריה במבחן הפסיכומטרי - בעזרת הריבוע נבדקת השליטה שלנו במשפט פיתגורס וביחסי הצלעות במשולש כסף/בורקס. ישנן גם לא מעט שאלות בהן ריבוע חוסם מעגל או חסום בו.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.