פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

יחסים


את חלק מסוגי בעיות התנועה בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי ניתן לפתור בעזרת יחסים. כאשר הדרך קבועה, קיים יחס הפוך בין המהירות והזמן. ככל שהמהירות תגדל, הזמן יתקצר. כאשר הזמן קבוע, קיים יחס ישר בין המהירות והדרך. ככל שהמהירות תגדל, הדרך תגדל. כאשר המהירות קבועה, קיים יחס ישר בין הזמן והדרך. ככל שהזמן גדל, כך תגדל גם הדרך.
בחלק מבעיות התנועה במקום מהירויות יהיו נתונים לנו יחסי מהירויות, או שניתן יהיה לחשב את יחסי המהירויות בין שני גופים ללא צורך בידיעת המהירות עצמה על מנת להגיע לפתרון.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.