פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים
בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

פעולה הדדית


אחד הסוגים המבלבלים מעט בבעיות צירופים המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא בעיות צירופים של פעולה הדדית (או פעולה דו צדדית). מדובר בפעולות אשר מתבצעות במקביל על ידי שני איברים מתוך הקבוצה, למשל, לחיצת ידיים, משחק בין שתי קבוצות וכדומה. בבעיות צירופים של פעולה הדדית, מחשבים כרגיל, אך לבסוף מחלקים את התוצאה בשניים, שכן בפועל ספרנו כל אפשרות פעמיים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.