פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים
בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

נדנדה גודל קבוצה


הסוג השלישי של בעיות ממוצע משוקלל המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי הוא כאשר נתונים ממוצעי הקבוצות, גודלה של אחת הקבוצות והממוצע המשוקלל, ועלינו למצוא את הגודל של הקבוצה השניה.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.