פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות
בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

הסבר כללי


הסתברות תמיד תהיה מובעת כשבר.

המצוי (המכנה)- במכנה נרשום את מספר כל התוצאות האפשריות שיכולות להיות במאורע.
למשל, אם מטילים קוביה יש 6 תוצאות שונות ולכן המצוי (המכנה) יהיה 6 .

הרצוי (המונה) - במונה נרשום את מספר האפשרויות שאנו רוצים שיקרו (בדרך כלל זה יהיה מה שמבקשים לחשב בשאלה).

למשל, אם מבקשים לחשב את ההסתברות לקבל מספר זוגי בהטלת קוביה הוגנת, הרצוי (המונה) יהיה 3, מאחר שיש 3 תוצאות שמקיימות את התנאי (2,4,6).


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.