פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

מעריך שלילי


בחלק מהשאלות בנושא חזקות המופיעות בפרק חשיבה כמותית במבחן הפסיכומטרי, תופיע בביטוי או במשוואה חזקה שלילית. במצב זה, ברוב המקרים יהיה עלינו להיפטר מהמינוס של החזקה.

כאשר נתון מספר בחזקה שלילית, הוא שווה להופכי שלו, בחזקה חיובית.
זאת אומרת, שכאשר נתון בסיס כלשהו עם מעריך שלילי, נחליף בין המונה והמכנה של הבסיס ונשנה את הסימן במעריך לחיובי. אם הבסיס אינו שבר, נתייחס אליו כאל שבר שהמכנה שלו הוא 1.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger clomipramin ilac clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.