פסיכומטריהסברים ותרגול
יחסים


אחוזים


בעיות ממוצעים


בעיות הספק


בעיות ריכוזים


בעיות צירופים


בעיות תנועה


הסתברות


בעיות חוקיות


בעיות כלליות


בעיות חפיפה


תרגול מסכם בעיות
 
 

גדר סגורה


שאלות גדר סגורה הן שאלות מרווחים, בהן האיבר הראשון הוא גם האחרון, ולכן מספר הרווחים שווה למספר האיברים (למשל, גדר המקיפה גינה, ילדים שעומדים במעגל וכדומה).
הסבירות שבעיות חוקיות מסוג זה תופענה במבחן הפסיכומטרי היא קטנה מאוד, ולכן מומלץ שלא להתעכב על לימודן יותר מידי. אם אכן תופענה בפרק חשיבה כמותית של המבחן הפסיכומטרי בעיות חוקיות מסוג גדר סגורה (בעיות מרווחים במעגל), סביר להניח כי ניתן יהיה למצוא את הפתרון בעזרת סרטוט פשוט, ללא צורך בחישוב מסובך.
vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.