פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

ציר המספרים - תחומי מספרים


על מנת לפתור את שאלות ציר המספרים בפסיכומטרי עלינו להכיר תחילה את התחומים השונים של המספרים על ציר המספרים.

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.