פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה
שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

חיבור ארוך


מכיוון שבמבחן הפסיכומטרי אסור להשתמש במחשבון, עלינו ללמוד כיצד לבצע את פעולות החשבון הבסיסיות גם עם מספרים גדולים.
הפעולה הבסיסית הראשונה היא פעולת החיבור. כאשר מדובר במספרים גדולים יותר, שמעט קשה לסכום אותם בראש, נשתמש בטכניקה הנקראת "חיבור אנכי" או "חיבור ארוך".
גם כאשר מדובר בחיבור ארוך וגם כאשר מדובר בחיסור ארוך, חשוב לשים לב שספרות האחדות של שני המספרים נמצאות אחת מתחת לשניה.


 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.