פסיכומטריהסברים ותרגול
מבוא והסרת חלודה


שברים


איברים אלגבריים


משוואות


חזקות


שורשים


שאלות כוכב


מספרים שלמים


סימני חלוקה


ציר המספרים


אותיות וספרות
 
 

ציר המספרים - מבוא


מיקום: פרק חשיבה כמותית.
מספר שאלות: 1-2 שאלות בפרק.
זמן מומלץ: כחצי דקה לשאלה.

שאלות ציר מספרים הן שאלות העוסקות במספרים הנמצאים בתחומים שונים (או משפחות שונות) של ציר המספרים (חיוביים, שליליים, שברים וכו'). ברוב המקרים שאלות אלו מופיעות בתוך טבלה של השוואה כמותית, כאשר בכל אחד מהטורים נמצא נעלם בחזקה שונה, ועלינו לקבוע כיצד משפיעה החזקה על הנעלם, בהתאם לתחום בציר המספרים בו הוא נמצא.

vialerg cetirizin holdbarhedmindste.site vialerg og alkohol
vialerg cetirizin vialerg antihistamin vialerg og alkohol
clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

clomipramin bivirkninger markepris.site clomipramin 300 mg

 

  Copyright © 2007 Psycho.co.il All rights reserved.